Kohus

Austatavad < Ei elektroonilisele hääletamisele > 3179 toetajat ! Teie kontaktandmeid varjatakse minu eest!
Kindlasti soovite asjaga edasi minna…teatage endast otse minule!

Riigikogu rikkus RKKTS   15212.   Pöördumise menetlemine.

(2) Komisjon kutsub pöördumisel märgitud kontaktisiku või tema esindaja komisjoni istungile pöördumist selgitama.

Mind istungile ei kutsutud ja meie pöördumine lükati tagasi !!!

Esitasin Tuvastamiskaebuse Tallinna Halduskohtule. Haldusasi nr 3-24-817
Kohus, vastavalt (HKMS § 20,21,22,23) on kohustatud Teid kaasama istungile kolmanda isikuna,
sest kohtulahendiga otsustatakse ka teie õiguste üle.
Digitaalselt allkirjastatud Tuvastamiskaebust siia panna ei saa! Saatke minule henn.leetna@gmail.com
enda e-posti aadress ja edastan Teile Tuvastamiskaebuse, millega võite tutvuda.
Kuidas edasi toimetada ja millised seadusest tulenevad hüved on edu saavutamisel ette nähtud, sellest kirjutan Teie e-posti aadressile.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

P.S.
Praegu on õige aeg. Oleme aktiivsed, tulge kaasa!
Palun, äramõtle, et las teised teevad, kui nad edu saavutavad küll siis mina ka saan, ei saa ja mitte keegi ei saa, sest just sina oled puudu, et saaksime selle nõutud viissada liiget kokku!
Koos tegutsedes võime saada ka enda saadiku Euroopa Parlamenti.
Palume aita kiirelt moodustada meie endi sihtotstarbeline erakond! www.reforms.ee/blogi

Meie diskrimineerimine on rahvusvaheliselt taunitav!

Inimõiguste ülddeklaratsioon

Artikkel 7.
Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ja neil on ilma igasuguse vahetegemiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele. Kõigil inimestel on õigus olla võrdselt kaitstud ükskõik missuguse diskrimineerimise eest…

Artikkel 8.
Igal inimesel on temale konstitutsiooniga või seadusega tagatud põhiõiguste rikkumise korral õigus efektiivsele õiguste ennistamisele kompetentsete rahvuskohtute kaudu.

Henn Leetna
elektriinsener
jurist
Eesti rahvuslaste klubi
eestkõneleja
www.reforms.ee/blogi
Üle-Eestilise Sundüürnike Kogu
õiguste eestseisja
www.kristiine.ee
www.reforms.ee
Rahvaalgatus; Ei elektroonilisele hääletamisele
autor
www.reforms.ee/kohus